: : : : : : : : : : : : : : : : : : FUTUUHUL GHAIB : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Risalah ke-1
Tiga hal mutlak bagi seorang Mukmin ...
Risalah ke-2
Ikutilah (sunnah rasul) dengan penuh keimanan ...
Risalah ke-3
Apabila seorang hamba Allah mengalami kesulitan hidup ...
Risalah ke-4
Bila kamu abaikan ciptaan, maka: "Semoga Allah merahmatimu ...
Risalah ke-5
Bila kau melihat dunia ini berada di tangan mereka ...
Risalah ke-6
Lenyaplah dari (pandangan) manusia, dengan perintah Allah ...
Risalah ke-7
Keluarlah dari kedirian, jauhilah dia, dan pasrahkanlah ...
Risalah ke-8
Bila kau berada dalam hal tertentu, jangan mengharapkan ...
Risalah ke-9
KehendakNya terwujud, secara kasyf (penglihatan ruhani) ...
Risalah ke-10
Sungguh tiada sesuatu, kecuali Allah, sedang dirimu adalah ...
Risalah ke-11
Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk kawin ...
Risalah ke-12
Apabila Allah Yang Maha Agung melimpahimu kekayaan ...
Risalah ke-13
Jangan berupaya menjarah sesuatu rahmat ...
Risalah ke-14
Wahai budak nafsu ! Jangan mengklaim bagi dirimu sendiri ...
Risalah ke-15
Aku melihat dalam mimpi seolah aku berada di suatu tempat ...
Risalah ke-16
Tak ada yang menjauhkanmu dari ridha dan rahmat-Nya ...
Risalah ke-17
Bila 'bersatu' dengan Allah dan mencapai kedekatan ...
Risalah ke-18
Janganlah kau mengeluh tentang sesuatu bencana ...
Risalah ke-19
Bila kau lemah iman, bila dijanjikan kepadamu sesuatu ...
Risalah ke-20
Nabi suci Muhammad saw. bersabda : "Campakkanlah ...
Risalah ke-21
Aku melihat setan terkutuk dalam mimpi seolah aku berada ...
Risalah ke-22
Allah menguji hamba beriman-Nya menurut kadar imannya ...
Risalah ke-23
Pegang teguh dan ridhalah atas sedikit yang kau miliki ...
Risalah ke-24
Jauhilah sekuat daya ketakpatuhan kepada Allah ...
Risalah ke-25
Jangan berkata, wahai orang yang malang ! ...
Risalah ke-26
Tabir penutup dirimu takkan tersibak, selama kau belum lepas ...
Risalah ke-27
Anggaplah kebaikan dan keburukan sebagai dua buah dari ...
Risalah ke-28
Engkau menginginkan agar kebahagiaan dan kedamaian ...
Risalah ke-29
Nabi Suci saw. bersabda : "Kemiskinan mendekatkan kepada ...
Risalah ke-30
Betapa sering kau berkata, apa yang mesti kulakukan ...
Risalah ke-31
Jika kau dapati hatimu membenci atau mencintai seseorang ...
Risalah ke-32
Betapa sering kau berkata, "Siapa pun yang kucintai ...
Risalah ke-33
Ada empat jenis manusia, yaitu ...
Risalah ke-34
Betapa aneh kau marah kepada Tuhanmu, menyalahkan-Nya ...
Risalah ke-35
Berpantang dari segala yang haram adalah wajib bagimu ...
Risalah ke-36
Jadikanlah kehidupan setelah matimu sebagai modal ...
Risalah ke-37
Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau iri terhadap ...
Risalah ke-38
Barangsiapa menunaikan perintah Tuhannya dengan ikhlas ...
Risalah ke-39
Melakukan sesuatu karena nafsu, bukan karena perintah Allah ...
Risalah ke-40
Jangan berharap menjadi saleh, jika kau belum menjadi ...
Risalah ke-41
Akan kami paparkan bagimu sebuah misal tentang kelimpahan ...
Risalah ke-42
Keadaan ruhani manusia itu : bahagia dan duka ...
Risalah ke-43
Barangsiapa meminta sesuatu dari manusia, berarti ia ...
Risalah ke-44
Sesungguhnya doa orang yang berpengetahuan ruhani ...
Risalah ke-45
Ketahuilah bahwa ada dua macam manusia ...
Risalah ke-46
Nabi Suci saw. bersabda dari Rabnya : "Barangsiapa ...
Risalah ke-47
Seorang tua bertanya kepadaku dalam mimpiku : "Apa yang ...
Risalah ke-48
Seorang mukmin, pertama-tama, menunaikan yang wajib ...
Risalah ke-49
Barangsiapa lebih menyukai tidur daripada salat malam ...
Risalah ke-50
Kau mungkin dekat kepada Allah atau jauh dari-Nya ...
Risalah ke-51
Orang saleh menerima pahala dua kali lipat ...
Risalah ke-52
Allah menguji sekelompok mukmin yang menjadi khalifah ...
Risalah ke-53
Mintalah kepada Allah keridhaan akan ketentuan-Nya ...
Risalah ke-54
Barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib ...
Risalah ke-55
Kesenangan hidup dicampakkan tiga kali ...
Risalah ke-56
Bila hamba Allah telah lepas dari ciptaan, keinginan, diri ...
Risalah ke-57
Segala pengalaman spiritual merupakan pengekangan ...
Risalah ke-58
Butalah terhadap segala hal. Tutuplah matamu terhadap ...
Risalah ke-59
Jika kau ditimpa musibah, berupayalah bersabar ...
Risalah ke-60
Awal kehidupan ruhani berupa keterlepasan dari kedirian ...
Risalah ke-61
Setiap mukmin ragu dan waspada di kala menerima sesuatu ...
Back